"Fotografując staraj się pokazać to,

czego bez ciebie nikt by nie zobaczył"

Robert Bresson

watermark_8_3d_v2.png

1/23