"Fotografując staraj się pokazać to,

czego bez ciebie nikt by nie zobaczył"

Robert Bresson

1/23