Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości.

H. Cartier-Bresson

watermark_8_3d_v2.png